Regulaminy i procedury

REGULAMIN WYCIECZEK
 REGULAMIN WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: Rada Pedagogiczna | Data wprowadzenia: 2015-02-26 21:10:14 | Data modyfikacji: 2015-02-27 12:43:42.
REGULAMIN RADY PEDAGIGICZNEJ
 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: Rada Pedagogiczna | Data wprowadzenia: 2015-02-26 21:14:46 | Data modyfikacji: 2015-02-27 12:44:03.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA
PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1
 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: dyr Róża Bryłka | Data wprowadzenia: 2015-02-26 21:18:34 | Data modyfikacji: 2015-02-26 21:23:25.
REGULAMIN PRACY DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA Z
ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU
 REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: dyr Róża Bryłka | Data wprowadzenia: 2015-02-26 21:24:59 | Data modyfikacji: 2015-02-26 22:25:44.
PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA
 PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: dyr Róża Bryłka | Data wprowadzenia: 2015-02-26 21:26:49.
PROCEDURA I TERMINY AWANSU NAUCZYCIELI W
PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W
ORZESZU
 Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: dyr Róża Bryłka | Data wprowadzenia: 2015-02-26 21:27:54.
REGULAMIN RADY RODZICÓW
 REGULAMIN_RADY_RODZICÓW_PRZEDSZKOLA_Z_ODDZIAŁEM_INTEGRACYJNYM_NR_1_W_ORZESZU.pdf

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: Rada Rodziców | Data wprowadzenia: 2015-02-26 22:45:18 | Data modyfikacji: 2015-02-27 12:43:03.
Regulamin udzielania zamówień publicznych do
kwoty 30 000 euro w Przedszkolu z Oddziałem
Integracyjnym nr 1 w Orzeszu

Regulamin udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro w Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: dyr Róża Bryłka | Data wprowadzenia: 2015-04-13 21:49:21 | Data modyfikacji: 2015-04-13 22:22:24.
Data wprowadzenia: 2015-04-13 21:49:21
Data modyfikacji: 2015-04-13 22:22:24
Autor: dyr Róża Bryłka
Opublikowane przez: Karina Jaszczyk