Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone przez Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym Nr 1 w Orzeszu:

Ewidencja akt osobowych
Ewidencja urlopowa
Ewidencja chorobowa
Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
Rejestr korespondencji
Rejestr dzieci spełniających obowiązek szkolny
Rejestr informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Rejestr kart zgłoszeń dzieci do przedszkola
Księgi inwentarzowe
Księga zastępstw
Księga obiektu
Księga kontroli
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zarządzenia dyrektora przedszkola
Archiwum dokumentacji przedszkola

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie u dyrektora przedszkola.

 

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:33:19.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:33:19
Opublikowane przez: Karina Jaszczyk