Informacja o majątku

Środki trwałe P1 wg stanu na 31.12.2013

 

 

 

Środki trwałe i ich umorzenia wg stanu na 31.12.2013rok.

 

Przedszkole nr 1w Orzeszu

 

 

Jednostka

Grunty

0”

Budynki i obiekty pomocnicze

1”

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2”

Kotły i maszyny energetyczne

3”

Maszyny i urządzenia ogólnego

stosowania

4”

Narzędzia, przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

8”

Razem

 

Przedszkole nr 1

Orzesze

210 610,00

336 060,00

0,00

0,00

0,00

14 671,60

561 341,60

0,00

109 219,50

0,00

0,00

0,00

14 502,07

123 721,57

 

 

Zestawienie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych

wg stanu na 31.12.2013rok.

 

Placówka

Konto 013 Pozostałe srodki trwałe

Konto 014 Księgozbiory

020 Wartości niematerialne i prawne

P 1 Orzesze

50 590,68

2 016,00

4 499,00

 

 Środki trwałe P 1 wg stanu na 31.12.2013 P1.doc

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:24:16 | Data modyfikacji: 2014-07-01 10:26:32.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 10:24:16
Data modyfikacji: 2014-07-01 10:26:32
Opublikowane przez: Karina Jaszczyk