Informacje dla rodziców są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ WWW:   P1 ORZESZE 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 z siedzibą w Orzeszu, ul. Karola Miarki 4a,tel. (32) 2215278 e-mail: p1orzesze@o2.pl />2. W Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane
z przetwarzaniem przez Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu, danych osobowych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, do których mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe będą przez Przedszkole przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Przedszkola ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-29 11:28:55 | Data modyfikacji: 2022-06-08 10:39:01.
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI


Rok szkolny 2022/2023


PONIEDZIAŁEK


mgr Anna Duizendkunst - psycholog godz.14.30-15.00


 


WTOREK


mgr Marta Jałowiecka-Dybała godz. 15.00-16.00


 


ŚRODA


mgr Agata Rzepka - specjalista terapii sensorycznej godz. 9.30-10.00


lic. Wiktoria Bryk - pedagog specjalny godz. 13.00-14.00


mgr Karina Jaszczyk godz. 14.00-15.00


mgr Izabela Buchalik 15.00-16.00


 


CZWARTEK


mgr Maria Dyrbuś - godz. 7.00-8.00


mgr Agnieszka Matusik - pedagog specjalny godz. 15.00-16.00


 


 

 

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-09-25 21:41:52 | Data modyfikacji: 2022-10-21 04:07:16.
Data wprowadzenia: 2022-09-25 21:41:52
Data modyfikacji: 2022-10-21 04:07:16
Opublikowane przez: Karina Jaszczyk