Status prawny

Status prawny

Miejski Ośrodek Kultury jest Samorządową Instytucją Kultury wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, którego Organizatorem jest Gmina Orzesze. Został powołany Uchwałą Nr XII/60/91 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26.03.1991r. ,,W sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Orzeszu''. Statut został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/253/12 w dniu 28.06.2012r.


Jenostka działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. ,,O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej''. (tekst jednolity z 16 kwietnia 2012 r. ).


Podstawowym celem MOK jest zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy Orzesze.


Działanością MOK kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Orzesze.


 

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:14:30 | Data modyfikacji: 2015-02-23 09:16:13.
Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:14:30
Data modyfikacji: 2015-02-23 09:16:13
Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens
ObowižEzuje od: 2013-07-01
Opublikowane przez: Iwona Wójcik