Osoby zarządzające

Osoby zarządzające

Działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor, który w jego imieniu składa oświadczenia woli. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głownego księgowego. 


Dyrektor      -  mgr Małgorzata Lorens


Gł. księgowa -        Ewa Warzecha

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:21:49 | Data modyfikacji: 2015-02-27 13:12:29.
Data wprowadzenia: 2014-05-14 14:21:49
Data modyfikacji: 2015-02-27 13:12:29
Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens
ObowižEzuje od: 2013-07-01
Opublikowane przez: Iwona Wójcik