Sprawozdania merytoryczne i finansowe

Uchwała RM zatwierdzająca roczne sprawozdanie za
2013

Uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:06:56 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:55:39.
Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DYREKTORA ZA 2013

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:04:28 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:54:52.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:53:25 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:49:09.
Informacja dodatkowa MOK za 2013

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2013

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:07:24 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:54:01.
Rachunek zysków i strat za 2013

Rachunek zysków i strat za 2013

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:39:03 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:53:10.
Bilans za 2013

Bilans za 2013

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:48:25 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:51:49.
Uchwała RM zatwierdzająca roczne sprawozdanie
finansowe MOK za 2012

Uchwała zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe MOK za 2012 r

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:05:56 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:51:17.
Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DYREKTORA ZA 2012

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:37:37 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:50:10.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:36:28 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:49:49.
Informacja dodatkowa za 2012

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:32:34 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:49:22.
Rachunek zysków i strat za 2012

Rachunek zysków strat za 2012

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:30:51 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:50:42.
Bilans za 2012

Bilans za 2012

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:18:59 | Data modyfikacji: 2015-02-27 13:26:29.
Uchwała RM zatwierdzająca roczne sprawozdanie
finansowe za 2011

Uchwała zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe MOK za 2011 r.

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:22:50 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:51:36.
Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DYREKTORA ZA 2011

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:44:46 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:52:37.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:33:41 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:53:28.
Informacja dodatkowa za 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2011

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 09:58:17 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:47:59.
Rachunek zysków i strat za 2011

Rachunek zysków strat za 2011

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:32:11 | Data modyfikacji: 2015-02-26 12:47:46.
Bilans za 2011

Bilans za 2011

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 10:25:08 | Data modyfikacji: 2015-02-27 13:27:03.
Uchwała RM zatwierdzająca roczne sprawozdanie
finansowe za 2014

Uchwała RM zatwierdzająca roczne sprawozdanie finansowe za 2014 MOK

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:38:37.
Sprawozdanie Dyrektora z działalności
merytorycznej MOK Orzesze

Sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej MOK Orzesze

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:54:39.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-19 13:02:35.
Informacja dodatkowa 2014

Informacja dodatkowa 2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-19 13:04:18 | Data modyfikacji: 2016-01-19 13:05:32.
Rachunek zysków i strat 2014

Rachunek zysków i strat 2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzta Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-19 13:06:33 | Data modyfikacji: 2016-01-19 13:09:12.
Bilans 2014

Bilans 2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-19 13:09:49 | Data modyfikacji: 2016-01-19 13:34:48.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze
zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe za
2015

Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe za 2015

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 12:53:49 | Data modyfikacji: 2017-07-05 14:06:27.
Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2015

Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2015

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:15:42.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:20:21.
Informacja dodatkowa za 2015

Informacja dodatkowa za 2015

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:22:10.
Rachunek zysków i strat za 2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:23:41.
Bilans 2015

BILANS ZA 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:44:14.
Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2016

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:46:45 | Data modyfikacji: 2017-07-05 14:50:13.
Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2016

Sprawozdanie merytoryczne Dyrektora za 2016

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:49:56.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:53:44.
Informacja dodatkowa za 2016

Informacja dodatkowa za 2016

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:54:49.
Rachunek zysków i strat za 2016

Rachunek zysków i strat za 2016

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:57:04.
Bilans 2016

Bilans 2016

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK | Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:58:16.
Data wprowadzenia: 2017-07-05 14:58:16
Autor: Dyrektor MOK
ObowižEzuje od: 2017-04-06
Opublikowane przez: Iwona Wójcik