Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie Dyrektora nr 02/2013 w sprawie
wprowadzenia nowych cen za wynajem sal w Miejskim
Ośrodku Kultury w Orzeszu

Zarządzenie nr 2/2013 wprowadzenie nowych cen za wynajem sal w siedzibie MOK

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:44:10 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:10:10.
Zarządzenie Dyrektora nr 03/2013 w sprawie
wprowadzenia nowych cen za wynajem sali
widowiskowej w Orzeszu-Jaśkowicach

Zarządzenie 3_2013 ceny wynajmu sali w Jaskowicach

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:41:53 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:09:48.
Zarządzenie Dyrektora nr 4/2013 w sprawie
wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Zarządzenie 04_2013 wprowadzenie regulaminu wynagradzania

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:33:17 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:09:30.
Zarządzenie Dyrektora nr 5/2013 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOK w
Orzeszu

Zarządzenie 5/2013 z dnia 1.07.2013 w spr wprowadzenie regulaminu organizacyjnego MOK

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-14 15:27:18 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:09:14.
Zarządzenie Dyrektora nr 6/2013 w sprawie
jednolitego tekstu Regulaminu Pracy

Zarządzenie 6_2013 wprowadzenie jednolitego tekstu regulaminu pracy

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-15 10:51:37 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:08:53.
Zarządzenie Dyrektora nr 1/2014 w sprawie dni
wolnych od pracy w 2014

Zarządzenie 1_2014 wyznaczenie dni wolnych od pracy 2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-15 10:44:58 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:08:40.
Zarządzenie Dyrektora nr 2/2014 w sprawie
dodatkowego dnia wolnego

Zarządzenie 2_2014 wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego 2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-05-15 10:46:48 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:08:03.
Zarządzenie Dyrektora nr 03/2014

Zarządzenie Dyrektora nr 03/2014

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-26 14:51:26 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:07:51.
Zarządzenie Dyrektora nr 01/2015 w sprawie
wprowadzenia dni wolnych w 2015

Zarządzenie 1_2015 wprowadzenie dni wolnych w 2015

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-01-30 12:30:08 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:05:59.
Zarządzenie Dyrektora nr 2/2015 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznej Polityki
Antymobbingowej

Zarządzenie 2_2015 wprowadzenie Regulaminu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:50:42 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:05:30.
Zarządzenie Dyrektora nr 03/2015 powołanie
redaktorów BiP

Zarządzenie Dyrektora nr 03/2015

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-03-16 12:54:31 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:11:12.
Zarządzenie Dyrektora nr 06/2015

Zarządzenie ws. Wprowadzenia nowych cen za wynajem sali w siedzibie MOK

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:25:02 | Data modyfikacji: 2015-05-08 11:26:08.
Zarządzenie Dyrektora nr 07/2015

Zarządzenie ws. Wprowadzenia nowych cen za wynajem sali widowiskowej w Jaśkowicach

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-05-08 11:31:20 | Data modyfikacji: 2015-05-08 11:34:53.
Zarządzenie Dyrektora nr 08/2015

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 08/2015 CZAS PRACY WAKACJE

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-06-22 13:17:11 | Data modyfikacji: 2015-06-22 13:19:02.
Zarządzenie Dyrektora nr 01/2016

Zarządzenie nr 01/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu dot. dni wolnych od pracy w 2016r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Orzesze Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:11:29 | Data modyfikacji: 2016-01-14 14:32:09.
Zarządzenie Dyrektora nr 14/2015

Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu z dnia 17.12.2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Orzesze Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:04:18 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:07:51.
Zarządzenie Dyrektora 04/2016

Zarządzenie Dyrektora MOK nr 04/2016 w sprawie zmiany czasu pracy w okresie wakacyjnym

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2016-06-21 14:25:12.
Zarządzenie Dyrektora nr 01/2017

Zarządzenie Dyrektora Mok Nr 01/2017

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor Mok Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2017-01-11 09:45:59 | Data modyfikacji: 2017-01-11 09:52:17.
Zarządzenie Dyrektora 05/2017

Zmiany czasu pracy w okresie wakacyjnym

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:24:53 | Data modyfikacji: 2017-06-27 14:26:40.
Zarządzenie Dyrektora 06/2017

Zarządzenie Dyrektora ws. zmiany cen wynajmu sal w MOK Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2017-12-04 14:47:15 | Data modyfikacji: 2017-12-04 15:02:46.
Zarządzenie Dyrektora nr 07/2017

Zarządzenie Dyrektora ws. zmiany cen wynajmu sal w Orzeszu- Jaśkowicach

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2017-12-04 15:06:29 | Data modyfikacji: 2017-12-04 15:07:52.
Zarządzenie Dyrektora nr 01/2018

Zarządzenie nr 01/2018 ws. dni wolnych od pracy w 2018r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:24:01 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:26:15.
Zarządzenie Dyrektora nr 02/2018

Zarządzenie nr 02/2018 ws. zasad ochrony danych osobowych

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor Mok Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:31:21 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:32:00.
Zarządzenie Dyrektora nr 03/2018

Zarządzenie nr 03/2018 ws. zmiany czasu pracy w okresie wakacyjnym

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2018-06-18 11:35:46 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:37:00.
Zarządzenie Dyrektora nr 05/2018

Zarządzenie Nr 05/2018 ws. wprowadzenie nowych cen za wynajem sali w Jaśkowicach

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:37:36 | Data modyfikacji: 2018-10-29 12:40:34.

Zobacz:
 Regulamin organizacyjny .  Regulamin Pracy .  Regulamin wynagradzania  .  Regulamin postępowania w sprawie o Udzielenie Zamówień Publicznych .  Regulamin pracy Komisji Przetargowej .  Regulamin wewnętrznej Polityki Antymobbingowej MOK Orzesze . 
Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:37:36
Data modyfikacji: 2018-10-29 12:40:34
Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens
ObowižEzuje od: 2018-10-25
Opublikowane przez: Agnieszka Jania