> Status Prawny

Status Prawny

STATUS PRAWNY

  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu- Zawiści  jest szkołą publiczną, ośmioletnią  - art.117 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.60) zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
  • Organem prowadzacym szkołę jest gmina Orzesze.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatuta w Rybniku.
 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:47:33 | Data modyfikacji: 2017-09-28 00:30:43.
Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:47:33
Data modyfikacji: 2017-09-28 00:30:43
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl