Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu- Zawiści


 

Zasady rekrutacji

Wniosek rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2014-05-06 11:28:29 | Data modyfikacji: 2017-03-09 23:01:06.
Wynajem sali

WYNAJEM SALI GIMNASTYCZNEJ:


Poniedziałki od 16.30 do 18.30, wtorki od 16.30 do 18.00, czwartki od 17.00 do 18.30 KS "Niepokorni Orzesze",


środy od 18.00 do 19.30 Uczniowski Klub Sportowy "Football Academy",


piątki od 17.00 do 20.00 Uczniowski Klub Sportowy „Champions”.

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2017-10-08 22:24:14 | Data modyfikacji: 2017-10-08 22:24:34.
Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z siedzibą w Orzeszu-Zawiści, ul. 1000-lecia 3, e-mail: sp6@orzesze.pl


2. W Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować, telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.


4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 


6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.


7. Państwa dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 6 w Orzeszu-Zawiści przetwarzane przez okres wskazany w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.


8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści do ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.


9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.


11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:30:34 | Data modyfikacji: 2018-05-25 08:49:36.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:30:34
Data modyfikacji: 2018-05-25 08:49:36
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko