> Regulaminy i procedury

Regulaminy i procedury

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ORZESZU- ZAWIŚCI

REGULAMIN ŚWIETLICY SP6

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ORZESZU - ZAWIŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA SP 6

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SP6

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ SP 6

REGULAMIN PLACU ZABAW SP6

REGULAMIN BOISK SP6

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA _SP6

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:48:47 | Data modyfikacji: 2017-10-08 22:22:21.
Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:48:47
Data modyfikacji: 2017-10-08 22:22:21
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl