REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ORZESZU- ZAWIŚCI

REGULAMIN ŚWIETLICY SP6

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ORZESZU - ZAWIŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA SP 6

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SP6

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ SP 6

REGULAMIN PLACU ZABAW SP6

REGULAMIN BOISK SP6

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA _SP6

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:48:47 | Data modyfikacji: 2017-10-08 22:22:21.
Data wprowadzenia: 2014-05-07 11:48:47
Data modyfikacji: 2017-10-08 22:22:21
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko