> Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 6
im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu- Zawiści

W Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu- Zawiści prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Ewidencja akt osobowych;
 • Księga ewidencji dzieci;
 • Księga ewidencji uczniów
 • Rejest aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej;
 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej;
 • Księgi inwentarzowe;
 • Księga zastępstw;
 • Rejestr wydanych kart rowerowych;
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • Rejstr delegacji;
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń;
 • Rejestr korespondencji;
 • Księga druków ścisłego zarachowania;
 • Archiwum dokumentacji szkoły.
 

Opublikowane przez: Agnieszka Strzoda | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:09:21 | Data modyfikacji: 2014-05-19 11:25:38.
Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:09:21
Data modyfikacji: 2014-05-19 11:25:38
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Agnieszka Strzoda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl