Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu jest szkołą publiczną, ośmioletnią - art.117 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.60) zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Na terenie szkoły funkcjonuje oddział przedszkolny, przyjmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


Organ prowadzący szkołę : Miasto Orzesze.


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły: Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:23:26 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:24:29.
Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:23:26
Data modyfikacji: 2017-11-17 08:24:29
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś