> Status Prawny

Status Prawny

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu jest szkołą publiczną, ośmioletnią - art.117 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy Wprowadzające Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.60) zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Na terenie szkoły funkcjonuje oddział przedszkolny, przyjmujący dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


Organ prowadzący szkołę : Miasto Orzesze.


Organ sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły: Kuratorium Oświaty Katowice. Delegatura w Rybniku.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:23:26 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:24:29.
Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:23:26
Data modyfikacji: 2017-11-17 08:24:29
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl