> Dyrektor

Dyrektor

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 

IM. FRANCISZKA STUSKA 

W ORZESZU-JAŚKOWICACH  

 

MGR ALEKSANDRA RATKA-BOSSARD- dyrektor szkoły


MRG TOMASZ STROKA- wicedyrektor szkoły

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:49:51 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:21:01.
Data wprowadzenia: 2014-05-28 14:49:51
Data modyfikacji: 2017-11-17 08:21:01
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl