> Regulaminy

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska

w Orzeszu – Jaśkowicach

 • Regulamin Pracy Szkoły
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
 • Regulamin wynagradzania nauczycieli
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin dyżurów nauczycieli
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin sali gimnastycznej
 • Regulamin ścianki wspinaczkowej
 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin boiska szkolnego
 • Regulamin placu zabaw
 

Opublikowane przez: Anna Markiton | Data wprowadzenia: 2014-06-05 09:39:21.
SP-4 Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy
 
PROGRAM Profilaktyczno - wychowawczy 2017-2018.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:49:28 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:08:45.
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
Regulamin biblioteki.pdf

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:46:34 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:08:45.
Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:46:34
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl