Pracownicy

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska
w Orzeszu-Jaśkowicach

     

 1. mgr Bojarska Izabela - język polski
 2. mgr Bratek Ilona - pedagog szkolny
 3. mgr Buchalik Bogusława - wychowanie przedszkolne
 4. mgr Czardybon Ilona- zajęcia rewalidacyjne
 5. mgr Czyż Bronisława - wychowanie przedszkolne
 6. mgr Ćmiel Edyta - pedagog szkoly
 7. mgr Ćmiel Katarzyna- wychowanie przedszkolne
 8. mgr Długosz Mariola - nauczanie początkowe
 9. mgr Dzierżęga Marta - wychowawca świetlicy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,  terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 10. mgr Dziuba Krzysztof - matematyka, fizyka
 11. lic. Głodek Marlena-wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca świetlicy
 12. mgr Gołka Marta - historia
 13. mgr Grzegorczyk Marzena- język polski
 14. mgr Homańczyk Teresa- chemia, informatyka
 15. mgr Jankowiak Bożena - nauczanie początkowe
 16. mgr Jurowicz Beata - nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 17. mgr Krauze Agata- przyroda
 18. mgr Krzystała Łukasz - gwychowanie fizyczne, technika
 19. mgr Loewe Patrycja -  wychowanie fizyczne- tebnis stołowy
 20. mgr Marek Anna- wychowanie przedszkolne
 21. mgr Mikler Dominika - nauczanie poczatkowe, wychowanie przedszkolne
 22. mgr Ochojska Katarzyna - zajęcia rewalidacyjne, surdopedagog
 23. mgr Przywara Zuzanna - wychowanie przedszkolne
 24. mgr Ptak Żaneta- język polski
 25. mgr Ratka - Bossard Aleksandra - język polski, wychowawca świetlicy
 26. mgr Redzik Anna- matematyka
 27. mgr Rybka Zbigniew - wychowawca świetlicy
 28. mgr Ryguła Adam- informatyka
 29. mgr Siemianowski Ambroży - religia
 30. mgr Skutela Danuta - religia
 31. mgr Słupik Agnieszka- język angielski
 32. mgr Stolfik Danuta - matematyka
 33. mgr Stroka Tomasz - wychowanie fizyczne
 34. mgr Szafraniec Hołuj - Izabela - nauczanie początkowe
 35. mgr Szweda Alina- wychowanie do życia w rodzinie, terapia pedagogiczna
 36. mgr Tarnawa Teresa - nauczanie początkowe, zajęcia komputerowe
 37. mgr Tkacz-Harazin Bożena- matematyka
 38. mgr Waclik Marzena- język niemiecki
 39. mgr Warzecha Monika - wychowanie przedszkolne
 40. mgr Widuch Katarzyna - język angielski
 41. mgr Wiechaj Anna - biblioteka
 42. mgr Wieczorek Joanna - język polski
 43. mgr Włodarczyk-Piszcz Agata- język angielski
 44. mgr Wrona Violetta - logopeda, zajęcia rewalidacyjne
 45. mgr Wyleżoł - Mołdrzyk  Mirosława - plastyka,muzyka

 

 

 

Administracja i Obsługa

 1. Bańczyk Justyna- pomoc nauczyciela
 2. Conrad - Hempel Aleksandra - kucharka
 3. Gajda Mariola- sprzątaczka
 4. Geisler Bernadeta - pomoc nauczyciela
 5. Grzesiczek Renata -pomoc nauczyciela
 6. Kasprzak Zbigniew - woźny, palacz
 7. Kliś Katarzyna - sekretarka
 8. Konopek Jolanta - woźna oddziałowa
 9. Kopiec Agnieszka- pomoc nauczyciela
 10. Korus Izabela- pomoc kucharki
 11. Lipus Katarzyna - woźna oddziałowa   
 12. Michalska Zofia - pomoc nauczyciela
 13. Mikler-Popczyk Magdalena- pomoc kucharki
 14. Pietrowska Marzena - pomoc nauczyciela
 15. Szafraniec Henryk - woźny, palacz
 16. Szala Patrycja - sekretarka
 17. Szpik Danuta - sprzątaczka
 18. Świtała Iwona - sprzątaczka

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Kliś | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:56:27 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:53:34.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:56:27
Data modyfikacji: 2017-11-17 08:53:34
Opublikowane przez: Katarzyna Kliś