Informacje o majątku

Środki trwałe i ich umorzenia wg stanu na 31.12.2013rok.
  Szkoła Podstawowa nr 4 Orzesze-Jaśkowice

Jednostka

Grunty

„0”

Budynki i obiekty pomocnicze

„1”

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

„2”

Kotły i maszyny energetyczne

„3”

Maszyny i urządzenia ogólnego

stosowania

„4”

Narzędzia,  przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

„8”

Razem

SP 4 
Orzesze-Jaśkowice

45 961,00

2 106 948,62

0,00

155 721,50

0,00

12 475,78

2 321 106,90

0,00

588 748,62

0,00

100 252,66

0,00

11 685,58

700 686,86

Zestawienie pozostałych środków trwałych,
zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wg stanu na 31.12.2013 rok.

Placówka

Konto 013
Pozostałe środki trwałe

Konto 014
Księgozbiory

020 Wartości
niematerialne i prawne

SP 4
Orzesze-Jaśkowice

88 437,37

21 694,23

3 728,01

 

Opublikowane przez: Anna Markiton | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:12:28 | Data modyfikacji: 2014-05-30 09:23:04.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:12:28
Data modyfikacji: 2014-05-30 09:23:04
Opublikowane przez: Anna Markiton