> Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE ORAZ ARCHIWA

PROWADZONE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

IM. FRANCISZKA STUSKA

W ORZESZU-JAŚKOWICACH

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Ewidencja akt osobowych,
 • Księga ewidencji dzieci,
 • Księga uczniów,
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych,
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej,
 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej,
 • Księgi inwentarzowe,
 • Księga zastępstw,
 • Rejestr wydanych kart rowerowych,
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • Rejestr korespondencji,
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Archiwum dokumentacji szkoły.
 

Opublikowane przez: Anna Markiton | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:37:17 | Data modyfikacji: 2014-05-30 14:37:54.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:37:17
Data modyfikacji: 2014-05-30 14:37:54
Opublikowane przez: Anna Markiton
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl