Dokumenty kontroli

Raport z ewaluacji zewnętrznej
 ewaluacja.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:31:55.
 Wystąpienie pokontrolne

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Inspektor Kontroli Zarządczej | Data wprowadzenia: 2018-11-29 16:39:11 | Data modyfikacji: 2018-11-29 16:41:07.
Data wprowadzenia: 2018-11-29 16:39:11
Data modyfikacji: 2018-11-29 16:41:07
Autor: Inspektor Kontroli Zarządczej
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk