Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
 Statut SP 3 Orzesze-Zawada.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2018-05-07 16:49:16.STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie


STATUT


 

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:49:29 | Data modyfikacji: 2014-05-22 13:23:36.
Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:49:29
Data modyfikacji: 2014-05-22 13:23:36
Autor: Ewa Golus
ObowižEzuje od: 2014-02-06
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk