Informacje o majątku

Środki trwałe G2 wg stanu na 31.12.2013 rok
Grunty - 103 090,00
Budynki i obiekty pomocnicze - 1 359 578,83
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 0,00
Kotły i maszyny energetyczne - 11 701,25
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania - 0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 0,00
Razem: 1 474 370,08

Pozostałe środki trwałe G2 wg stanu na 31.12.2013 rok.
Pozostałe środki trwałe - 166 383,88
Księgozbiory - 28 020,77
Wartości niematerialne i prawne - 0,00

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:43:57 | Data modyfikacji: 2014-05-29 21:07:50.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 09:43:57
Data modyfikacji: 2014-05-29 21:07:50
Autor: Ewa Golus
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk