Rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Księga ewidencji uczniów
Księga uczniów
Księgi ocen
Arkusze ocen
Dzienniki lekcyjne
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Ewidencja legitymacji szkolnych
Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego, drugiego języka obcego lub informaty
Księga protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej
Zarządzenia dyrektora szkoły
Ewidencja druków ścisłego zarachowania
Listy pracowników
Akta osobowe pracowników
Akta osobowe byłych pracowników
Ewidencja urlopowa
Ewidencja chorobowa
Dokumentacja finansowo-księgowa
Księgi inwentarzowe
Rejestr upoważnień
Rejestr dokumentacji związanej z ubieganiem się nauczycieli o stopnie awansu zawodowego (wnioski, akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego)
Księga obiektu
Księga kontroli
Planowanie, sprawozdawczość
Dziennik korespondencyjny
Ewidencja delegacji służbowych,
Protokoły posiedzeń Rady Rodziców
Ewidencja pieczęci i pieczątek

Komórki prowadzące: sekretariat, dyrektor szkoły

Sposoby i zasady udostępniania danych: Archiwa udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy szkoły.

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:25:47.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:25:47
Autor: Ewa Golus
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk