Regulaminy

Kategorie:
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Plan Pracy Szkoły
Program wychowawczy
Szkolny regulamin korzystania z podręczników zakupionych z dotacji celowej
Program profilaktyki

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:07:45 | Data modyfikacji: 2016-09-16 21:38:09.
Regulamin Biblioteki Szkolnej
 Regulamin biblioteki szkolnej.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 22:30:01 | Data modyfikacji: 2018-05-14 18:14:56.
Regulamin Rady Rodziców
 REGULAMIN RADY RODZICOW.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 22:33:00.
Szkolny regulamin korzystania z podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.
 Regulamin korzystania z podrecznikow.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-16 21:36:04.
Data wprowadzenia: 2016-09-16 21:36:04
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk