> Regulaminy

Regulaminy

Kategorie:
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi
Regulamin wynagradzania nauczycieli
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin wycieczek szkolnych
Plan Pracy Szkoły
Program wychowawczy
Szkolny regulamin korzystania z podręczników zakupionych z dotacji celowej
Program profilaktyki

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:07:45 | Data modyfikacji: 2016-09-16 21:38:09.
Regulamin Biblioteki Szkolnej
 
Regulamin Biblioteki Szkolnej.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 22:30:01 | Data modyfikacji: 2016-09-16 21:38:09.
Regulamin Rady Rodziców
 
REGULAMIN RADY RODZICOW.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-16 22:33:00 | Data modyfikacji: 2016-09-16 21:38:09.
Szkolny regulamin korzystania z podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.
 
Regulamin korzystania z podrecznikow.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-16 21:36:04 | Data modyfikacji: 2016-09-16 21:38:09.
Data wprowadzenia: 2016-09-16 21:36:04
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl