Struktura organizacyjna

Pracą Ośrodka kieruje kierownik, który zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Ośrodka. Kierownikowi bądź w razie jego nieobecności wyznaczonemu Zastępcy podlegają wszyscy pracownicy Ośrodka oraz Punktu Konsultacyjnego. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta. Ogólne zasady funkcjonowania określa statut zaś szczegółowe regulamin organizacyjny.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:48:38.
Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:48:38
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak