> Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Struktura organizacyjna

Pracą Ośrodka kieruje kierownik, który zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą dla wszystkich pracowników Ośrodka. Kierownikowi bądź w razie jego nieobecności wyznaczonemu Zastępcy podlegają wszyscy pracownicy Ośrodka oraz Punktu Konsultacyjnego. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta. Ogólne zasady funkcjonowania określa statut zaś szczegółowe regulamin organizacyjny.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:48:38.
Data wprowadzenia: 2014-05-27 14:48:38
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl