> Status Prawny

Status Prawny

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to samorządowa jednostka organizacyjna Gminy powołana do realizacji zadań pomocy społecznej. Został powołany przez Miejską Radę Narodową w Orzeszu Uchwałą Nr IX/55/90 z dnia 27 luty 1990r. Rozpoczął swoją działalność dnia 1 lipca 1990r.


Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z budżetu Gminy, a dochody odprowadza na rachunek miasta.


Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-05-26 08:32:40.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 08:32:40
Autor: Danuta Piwońska
ObowižEzuje od: 2014-05-26
Opublikowane przez: Maria Leśniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl