Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to samorządowa jednostka organizacyjna Gminy powołana do realizacji zadań pomocy społecznej. Został powołany przez Miejską Radę Narodową w Orzeszu Uchwałą Nr IX/55/90 z dnia 27 luty 1990r. Rozpoczął swoją działalność dnia 1 lipca 1990r.


Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z budżetu Gminy, a dochody odprowadza na rachunek miasta.


Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-05-26 08:32:40.
Data wprowadzenia: 2014-05-26 08:32:40
Autor: Danuta Piwońska
ObowižEzuje od: 2014-05-26
Opublikowane przez: Maria Leśniak