ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2023

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1395a16e-892e-43b7-a088-8cc6ac055679

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2022-11-09 11:43:36 | Data modyfikacji: 2022-11-09 14:49:35.

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2022


Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a81ccab1-0a5a-4f75-982a-4be5607c3f4c

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2021-12-13 15:14:30.

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2022

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/718cc3f2-4a8d-4467-92e9-fc570d86fcd6

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Data wprowadzenia: 2021-12-02 15:00:29 | Data modyfikacji: 2021-12-02 15:04:11.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2021 - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2021-09-24 13:40:57.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 13:02:59.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA KOBIET NA ROK 2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 12:58:59.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-11-30 12:52:50.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU Z USŁUGAMI
OPIEKUŃCZYMI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-09-14 14:30:24.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH
MĘŻCZYZN - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-07-13 11:21:33 | Data modyfikacji: 2020-07-13 11:24:03.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Lyra | Data wprowadzenia: 2020-03-12 14:47:50.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA OKRES OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-02-17 15:33:11.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 30 KWIETNIA
2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Lyra | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:08:42.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-12-12 12:51:00.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA KOBIET NA ROK 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnienie

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:48:49.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnienie

Wyniki postępowania II

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 13:00:51.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-12-03 13:22:46.
ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA
WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019 NA RZECZ
UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA ORZESZE -
WSPÓŁFINANSOWANY Z SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZY
WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnienie

Informacja o wynikach postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 12:22:52.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH
MĘŻCZYZN - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:40:18.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA KOBIET NA ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania część 1

Unieważnienie część 2,3 i 4

Informacja z otwarcia oert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 17:29:18.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania część 1

Unieważnienie część 2,3 i 4

Informacja z otwarcia oert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 17:01:31.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia oert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 16:20:33.
ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W FORMIE
OGRZEWALNI DLA KOBIET I MĘŻCZYZN NA ROK 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:12:44.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla
bezdomnych kobiet - unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Informacja o wynikach postępowania

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:39:15.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla
bezdomnych mężczyzn - unieważnienie
postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Informacja o wynikach postępowania

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:36:03.
Świadczenie usług
opiekuńczych,specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terwnie Miasta Orzesze na okres od
1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

 

Opublikowane przez: Sylwia Bugla | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:02:34.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na okres od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia
2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:08:12.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w noclgowni dla
bezdomnych kobiet na rok 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:47:10.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w noclgowni dla
bezdomnych mężczyzn na rok 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:45:34.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta
Orzesze na okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca
2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:21:44.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w schronisku dla
bezdomnych kobiet na okres od 1-31 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:17:54.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w schronisku dla
bezdomnych mężczyzn na okres od 1-31 stycznia
2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:15:00.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH KOBIET NA ROK 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 2 i 3

Wyniki postępowania w zakresie cz.1

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:31:14.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN NA ROK
2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 2 i 3

Wyniki postępowania w zakresie cz.1

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:17:19.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2018

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-19 08:47:02.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH KOBIET NA ROK 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:11:20.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN NA ROK
2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:08:13.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2018

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-06 13:52:28.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:33:25.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2016

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 15:09:08.
Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Miasta Orzesze -
zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-11-16 09:12:22.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Orzesze na rok 2015

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:35:12 | Data modyfikacji: 2014-12-03 14:57:44.

Zobacz:
 Plan zamówień . 
Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:35:12
Data modyfikacji: 2014-12-03 14:57:44
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak