Zamówienia publiczne

ZAPEWNIENIE MIEJSC W NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH
MĘŻCZYZN - zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:40:18.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA KOBIET NA ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania część 1

Unieważnienie część 2,3 i 4

Informacja z otwarcia oert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 17:29:18.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z
USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI
DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania część 1

Unieważnienie część 2,3 i 4

Informacja z otwarcia oert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 17:01:31.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia oert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 16:20:33.
ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W FORMIE
OGRZEWALNI DLA KOBIET I MĘŻCZYZN NA ROK 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-04-19 15:12:44.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla
bezdomnych kobiet - unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Informacja o wynikach postępowania

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:39:15.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla
bezdomnych mężczyzn - unieważnienie
postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

Informacja o wynikach postępowania

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:36:03.
Świadczenie usług
opiekuńczych,specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terwnie Miasta Orzesze na okres od
1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2018

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

 

Opublikowane przez: Sylwia Bugla | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 13:02:34.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na okres od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia
2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:08:12.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w noclgowni dla
bezdomnych kobiet na rok 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:47:10.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w noclgowni dla
bezdomnych mężczyzn na rok 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:45:34.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta
Orzesze na okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca
2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:21:44.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w schronisku dla
bezdomnych kobiet na okres od 1-31 stycznia 2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:17:54.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu na
zadanie: Zapewnienie miejsc w schronisku dla
bezdomnych mężczyzn na okres od 1-31 stycznia
2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 15:15:00.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH KOBIET NA ROK 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 2 i 3

Wyniki postępowania w zakresie cz.1

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:31:14.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN NA ROK
2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 2 i 3

Wyniki postępowania w zakresie cz.1

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 15:17:19.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA
ORZESZE NA ROK 2018

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-19 08:47:02.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH KOBIET NA ROK 2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:11:20.
ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKACH, NOCLEGOWNIACH I
OGRZEWALNIACH DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN NA ROK
2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 13:08:13.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2018

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-12-06 13:52:28.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:33:25.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2016

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 15:09:08.
Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Miasta Orzesze -
zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-11-16 09:12:22.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Orzesze na rok 2015

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:35:12 | Data modyfikacji: 2014-12-03 14:57:44.

Zobacz:
 Plan zamówień . 
Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:35:12
Data modyfikacji: 2014-12-03 14:57:44
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak