> Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Plan postępowania o udzielenie zamówień
publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w
roku 2017

Plan zamówień

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:35:40.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2017

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Warunki zamówienia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:33:25.
Świadczenie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta
Orzesze na rok 2016

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-12-01 15:09:08.
Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Miasta Orzesze -
zamówienie uzupełniające

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-11-16 09:12:22.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Orzesze na rok 2015

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pełna treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:35:12 | Data modyfikacji: 2014-12-03 14:57:44.
Data wprowadzenia: 2014-12-03 13:35:12
Data modyfikacji: 2014-12-03 14:57:44
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl